Полуавтоматични машини за издуване на РЕТ бутилки

I-PET-2

Polymers©Trading

И-ПЕТ-2 – Описание

Малки и опростени полуавтоматични машини, които позволяват да се правят чести смени на матриците и вида на преформите. Машините от тази серия са подходящи за месечно производство до 350 000 бутилки.

 

максимален обем на бутилката 3 000 ml
максимален диаметър на бутилката 120 mm
максимална височина на бутилката 380 mm
максимална производителност 600 бут/час

 

 

I-PET-10

Polymers©Trading

И-ПЕТ-10 – Описание

Малки и опростени полуавтоматични машини за туби от 3 до 11 литра. Машините от тази серия са подходящи за месечно производство до 250 000 бутилки.

 

максимален обем на бутилката 11 000 ml
максимален диаметър на бутилката 250 mm
максимална височина на бутилката 420 mm
макс. Производителност за 10 литра 350 бут/час
макс. Производителност за 5 литра 450 бут/час

 

И-ПЕТ-10Б – Описание

Полуавтоматични машини, специализирани за раздуване на буркани от ПЕТ материал. Машините от тази серия са подходящи за месечно производство на буркани до 200 000 броя.

 

максимален обем на бутилката 6 000 ml
максимален диаметър на бутилката 250 mm
максимална височина на бутилката 420 mm
максимална производителност 250 бут/час