За Нас

За развитието на фирмата, от огромно значение е човешкият фактор. Голяма част от успешното развитие се дължи на мениджърският и технически състав на фирмата. Млади и високо квалифицирани хора, готови да поемат отговорности са на основните позиции в различните отдели на компанията. Структурата на управление е децентрализирана и всички отдели вземат самостоятелни решения, адаптирани към местната пазарна ситуация. По този начин клиентското обслужване във всяка част на страната е на еднакво високо ниво.

Разнообразяването на продукцията е следващата важна причина за правилното развитие. Почти всеки месец нов вид продукт се представя на пазара. Някои от тези нови продукти са уникални и са направени по специални поръчки от клиенти. Подобна политика на фирмата дава шанс да се навлезе в нови ниши на пазара и да се наблегне на ползите от това навлизане.

,,Полимерс Трейдинг“ определено свързва бъдещето си с пластмасовата индустрия и ще продължи да инвестира в тази област. Посоката ще бъде да се използват по-производителни машини за стандартна продукция и по този начин да се получи конкурентноспособност на разходите и респективно конкурентноспособност на пазара. По същия начин ще продължи и развитието на специални поръчки от клиенти с по-малки разходи и на по-високо ниво.

 

15

Polymers©Trading

16

Polymers©Trading

9

Polymers©Trading